Áno, vo výnimočných prípadoch môže dôjsť po konzultácii s realizátorom súťaže k
zmene stanoveného termínu.