Kontakt2024-02-24T18:42:42+01:00

Zavolajte alebo napíšte nám!

+421 917 647 329

info@englishstar.sk

FAQ – Často kladené otázky

Testy sa vypĺňajú elektronicky alebo papierovou formou?2024-02-24T18:56:53+01:00

Súťaž prebieha prezenčne. Žiaci majú na vypracovanie 45 minút. Po vypracovaní
testy zasielate obratom k nám na vyhodnotenie.

Minimálny počet 10 žiakov sa myslí z celej školy alebo z jedného ročníka?2024-02-24T18:56:51+01:00

10 žiakov je spolu z celej školy.

Aký je minimálny počet žiakov, ktorí sa môžu zapojiť do súťaže ENGLISHSTAR?2023-12-19T18:44:36+01:00

Minimálny počet žiakov prihlásených žiakov do súťaže je 10.

Kde prebieha testovanie?2024-02-24T18:56:50+01:00

Testovanie prebieha priamo na škole. Konkrétna vyučovacia hodina nie je určená.
Je to plne v kompetencii daného koordinátora. Záleží od počtu prihlásených žiakov,
kapacitných možností školy a pod…

Ak nám nevyhovuje termín testovania, ktorý bol stanovený v danom školskom roku dá sa zmeniť?2024-02-24T18:56:48+01:00

Áno, vo výnimočných prípadoch môže dôjsť po konzultácii s realizátorom súťaže k
zmene stanoveného termínu.

Je súťaž spoplatnená?2024-02-24T18:56:45+01:00

Áno, účastnícky poplatok je 6,50 EUR/ žiak

Akým spôsobom sa uhrádza účastnícky poplatok.2024-02-24T18:56:44+01:00

Koordinátor po uzavretí registrácie vo svojom konte na stránke englishstar.sk
dostane mailom faktúru na úhradu štartovného so všetkými údajmi potrebnými k platbe.

Go to Top