Minimálny počet žiakov prihlásených žiakov do súťaže je 10.