Testování probíhá přímo ve škole a není specifikována konkrétní vyučovací hodina. Tato otázka spadá plně do kompetence daného koordinátora a závisí na počtu přihlášených žáků, kapacitě školy a dalších faktorech…