Koordinátor po uzavretí registrácie vo svojom konte na stránke englishstar.sk
dostane mailom faktúru na úhradu štartovného so všetkými údajmi potrebnými k platbe.