Súťaž prebieha prezenčne. Žiaci majú na vypracovanie 45 minút. Po vypracovaní
testy zasielate obratom k nám na vyhodnotenie.